การเดินทางของไออุ่น

ยึดมั่นปรัชญาในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัท สยามไวเนอรี่ สานต่อโครงการ “การเดินทางของไออุ่น” มากว่า 10 ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชนบทในประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยมอบเครื่องกันหนาว และอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร และห่างไกลทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image