การช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

เพื่อเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัทสยาม ไวเนอรี่ ดำเนินการมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่นๆ อีกทั้งได้ดำเนินการแจกอาหารกล่องและน้ำดื่ม แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image