โครงการปันน้ำใจให้ช้างป่าและสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริษัท สยาม ไวเนอรี่ ให้การสนับสนุนโครงการปันน้ำใจให้ช้างป่าและสัตว์ป่า ประจำปี 2565 แก่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ซึ่งให้การสนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2552 เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพป่าที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า โดยมีการปรับปรุงแปลงหญ้าจำนวน 200 ไร่ ปรับปรุงกระทะน้ำ 2 กระทะ และเสริมโป่งเทียม 5 โป่ง การสนับสนุนครั้งนี้ เป็นการสร้างแหล่งอาหารและน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ เพื่อมาหากินและสร้างความเสียหายในพื้นที่สวนผลไม้และพืชไร่ของชาวบ้านบริเวณรอบป่าของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ในปัจจุบันจำนวนช้างป่า กระทิง วัวแดงและสัตวป่าอื่นๆ เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าการสนับสนุนโครงการนี้จะทำให้สัตว์ป่าและป่าไม้ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตลอดไป

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image